Prehľad doterajších poznatkov z overovania existencie akumulovaných zásob krasovo-pulkinových podzemných vôd a možností ich exploatácie v hydrogeologických štruktúrach. (Kullman, 1987)

You are here:
Go to Top