Články

Využite digitálnych teplomerov v speleologickej praxi

Možno i Vám sa už stalo, že pri prieskumných prácach v jaskyni s prievanom ste si neboli istí, či prievan vychádza z jaskynných priestorov, alebo iba pod nejakého suťoviska v blízkosti povrchu. Nám sa takýto problém vyskytol a prinášame vám naše poznatky z využitia digitálneho teplomeru, ktorý nám konkrétne potvrdil správanie sa teplôt v jaskyni počas roka.

Keďže doba pokročila a ceny digitálnych teplomerov nie sú v súčasnosti závratné, rozhodli sme sa využiť práve túto metódu v Priepasti 3 nachádzajúcej sa tesne pod vrcholom Veterlína (723,5 m) – piatom najvyššom vrchu Malých Karpát. Ide o jaskyňu puklinovú, dlžky 25 metrov. Po dlhoročnom pozorovaní prievanu sa jaskyňa javí ako vrchný vchod. V zimných mesiacoch z nej výrazne vystupuje prievan a v letných naopak jaskyňa nasáva vzduch z povrchu. Problémom však bolo, keď sme pri silnejšom vetre pociťovali hlavne v zimnom cykle zintenzívnenie prievanu. Bolo teda diskutabilné, do akej miery ovplyvňuje tento prievan „spopod skál“ celkový prievan. Takže sme sa pred samotným speleologickým výskumom v tejto inak úzkej a na transport vyťaženého materiálu náročnej jaskyni chceli posilniť v našej viere, že jaskyňa nekončí niekde pri povrchu.

Samotné meranie sme uskutočnili digitálnym teplomerom LOGGER SO110 s displejom (o technických parametroch sa zmienim na konci tohto článku). Miesto osadenia sme zvolili do poslednej najhlbšej sienky v jaskyni, odkiaľ vychádzal najintenzívnejší prievan. Meranie sme vykonali od 15.9.2008 do 8.8.2009. Pôvodne sme plánovali celoročný cyklus, ale od konca júla sme v jaskyni začali intenzívne pracovať, preto by ani výsledky neboli objektívne. Teplomer sme nastavili na hodinový cyklický režim.

Po prenesení údajov do PC a vytvorenia grafu možno lepšie pochopiť zmenu teploty a taktiež i správanie sa prievanu počas tohto merania.

Ako vidno na grafe po osadení teplomeru v jesenných mesiacoch teplota kolíše v rozmedzí od 9,6 – 10,4° C Asi v strede októbra prichádza k postupnému a miernemu ochladzovaniu. Toto ochladenie je veľmi kontinuálne a pretrváva až do jarných mesiacov - akoby dobeh zimného cyklu, kedy už teplota na povrchu dosahuje pomerne vyšších teplôt, ako teplota v jaskyni. Najnižšia teplota v jaskyni bola 27.3.2009 a to 7,2°C. Od tohto dátumu prichádza k miernejšiemu rozkyvu krivky. Teploty však ešte v priemere klesajú až do začiatku mája. Tu rozkyv krivky začína byť intenzívnejší a vysvetľujeme si ho letným cyklom, kedy do jaskyne začína prúdiť teplejší vzduch z povrchu. Samotná jaskyňa je len pár metrov od povrchu a je náchylnejšia na zmenu teploty v závislosti od zmeny teploty na povrchu. Najvyššiu teplotu tu dosahujeme 15.7.2009 a to 14,9°C. Letné mesiace neskôr poukazujú na ešte väčšiu závislosť zmien teploty na povrchu, ktorá je prenášaná nasatým teplým vzduchom do priestoru jaskyne.

Záver tohto výsledku by sme mohli interpretovať, že jaskyňa pravdepodobne pokračuje do masívu, pretože sa neprejavil rozkyv krivky v zimnom cykle. Až na prekvapenie je tu stabilný priebeh teplôt. Výrazným rozkyvom v letnom cykle sme definitívne potvrdili, že ide o jaskyňu dynamickú, správajúcu sa ako vrchný vchod. Tieto výsledky nás teda pozitívne naštartovali do ďalšieho výskumu tejto pre nás zaujímavej lokality. Pre ďalší výskum v tejto oblasti by bolo zaujímavé osadiť ešte jeden teplomer na povrchu a porovnávať údaje s výsledkami nameranými v jaskyni.

Výhody a technické parametre digitálneho teplomeru LOGGER S0110.

Tento teplomer je azda najvhodnejší do jaskyne, pretože je vodovzdorný a nemá žiadne tlačidlá. Je veľmi ľahký a malý (110g, 93 x 64 x 29 mm) Všetko potrebné v ňom nastavíte cez USB kábel z počítača a takým istým spôsobom z neho získavate i namerané dáta. Taktiež si zvolíte najmä to, či má teplomer merať každú sekundu, minútu,hodinu, deň, mesiac, či rok. Samotný teplomer má pamäť na 32 000 meraní. Životnosť batérie by mala byť podľa výrobcu 7 rokov, takže teplomer Vám pri hodinovom cykle môže merať teplotu v jaskyni i niekoľko rokov. Digitálny displej ukazuje aktuálnu teplotu a podľa nastavenia maximálnu a minimálnu dosiahnutú teplotu za merané obdobie. Rozsah teplôt použitia je od -30 do 70°C. Meria na desatinu stupňa s presnosťou ± 0,4°C.

A nakoniec cena sa pohybuje okolo 2000,- Kč bez DPH. Viac o tomto prístroji sa dozviete u výrobcu – firmy Comet system (www.cometsystem.cz)

/Alexander Lačný/ 

 

Vchod do Priepasti 3/V2. foto: Lačný A.

Vchod do Priepasti 3/V2. foto: Lačný A.

 

Úzke priestory jaskyne. foto: Lačný A.

Úzke priestory jaskyne. foto: Lačný A.

 

Digitálny teplomer. zdroj: stránka výrobcu

Digitálny teplomer. zdroj: stránka výrobcu

 

Namerané dáta z jaskyne.

Namerané dáta z jaskyne.

 

mapa

admin2 | 08.04.2011 14:38 |

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára / Prihlásenie

Na pridanie komentára sa musíte najprv prihlásiť!speleoskola.sk

malekarpaty.com