VITAJTE U JASKYNIAROV ZO SPELEOKLUBU TRNAVA

Najnovšie aktuality:

Jaskyniari zo Spleoklubu Trnava sa aj tento rok uchádzajú o Vašu priazeň pri poukazovaní 2%

Niečo o nás:

Speleoklub Trnava je jaskyniarsky spolok pracujúci v Malých Karpatoch v Smolenickom krase a v časti Kuchynsko-orešanského a Plaveckého krasu. Bol založený v roku 2001 mladými ľuďmi, ktorí sa rozhodli objavovať čaro jaskýň Malých Karpát. Medzi hlavné ciele speleoklubu patrí: poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť krasové javy a rôznymi formami ich približovať verejnosti, získavať a vzdelávať záujemcov o speleológiu a aktívne sa podieľať na ochrane životného prostredia. V rámci spomenutých krasových oblasti sa nachádza 56 jaskýň. Ide zväčša o jaskyne puklinové, ale aj riečne. Najvýznamnejšou sprístupnenou jaskyňou je jaskyňa Driny. Medzi najvýznamnejšie neprístupné jaskyne patrí Trstínska vodná priepasť pri Trstíne a Havranická jaskyňa na Havranej skale. Jaskyniari v týchto jaskyniach realizujú speleologický prieskum a snažia sa najmä výkopovými prácami objaviť ďalšie voľné priestory. Venujú sa odborne krasu a problematike jaskyň.

 

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

2% z dane v roku 2016 sme použili na prieskumné práce v Havranickej jaskyni a Orešanskej sonde. Na Orešanskej sonde sme zabezpečili betonážou nestabilné časti jaskyne vo vstupnej šachte. Zakúpili sme potrebnú výstroj a výzbroj do jaskyne. V Havranickej jaskyni pokračovali práce do hĺbky v koncových častiach jaskyne. Časť prostriedkov z 2% bola venovaná nákupu pohonných hmôt do elektrocentrál. Finančné prostriedky nám pomohli aj na zabezpečenie tradičného jaskyniarskeho zrazu Majdán Jágerka 2016. Časť peňazí bola použitá na dobudovanie a revitalizáciu Náučného chodníka Majdán, kde sme zabezpečili nový náter tabúľ a obnovu plastohliníkových častí s novými zaujímavými textami. Členom prichádzajúcich na pracovné akcie z väčších diaľok (50 a viac km) bola refundovaná časť nákladov na PHM. Na altánku, ktorý sa nachádza na Vlčiarni (je súčasťou NCH Smolenický kras) sme dobudovali jednu lavicu. 

Na čo použijeme 2 % z dane v roku 2017:

Budeme pokračovať v nákupe výstroje pre jaskyniarov. Niektoré kombinézy sú natoľko roztrhané, že potrebujú nutnú výmenu. Plánujeme otvoriť nové lokality na Píle, či Havranici. Tu bude potrebné zastabilizovať vchody jaskýň výdrevou. Pri výskumoch v Havranickej jaskyni použijeme peniaze na nákup pohonných do elektrocentrály. 

Tu sú potrebné tlačivá:

Vyhlásenie

Potvrdenie

ĎAKUJEME VÁM

sasol | 29.01.2017 13:23 |

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára / Prihlásenie

Na pridanie komentára sa musíte najprv prihlásiť!speleoskola.sk

malekarpaty.com