VITAJTE U JASKYNIAROV ZO SPELEOKLUBU TRNAVA

Najnovšie aktuality:

Správa o činnosti za rok 2015

Jaskyniari zo Speleoklubu Trnava aj v tomto roku pokračovali v prebiehajúcom speleologickom výskume, najmä na dvoch ťažiskových lokalitách – Orešanská sonda (Kuchynsko-orešanský kras) a Havranická jaskyňa (Plavecký kras).

Hneď začiatkom roka sme sa vrhli na koncové časti Havranickej jaskyne, presnejšie na najhlbšie miesto v jaskyni (-50 m). V sienke sme sa zahĺbili a ťažili sme predovšetkým kamene a terra rossu. Začiatkom marca bol v Havranickej jaskyni vedený aj odborný výskum zameraný na meranie teplôt, či koncentrácie CO2, neskôr bol výskum zameraný na litológiu a štruktúrne merania.

Počas jari sme sa presunuli do Kuchynsko-orešanského krasu, presnejšie na Dlhý vrch, kde sa nám podarilo objaviť zatiaľ neopísanú jaskyňu. Nazvali sme ju Jaskyňa na Dlhom vrchu (N48° 27´ 24,01¨, E17° 20´ 39,40¨). Jaskyňa sa nachádza cca 450 m severne od Orešanskej sondy v skalnej stene. Dosahuje dĺžky 7 m a je puklinovo-korozívneho pôvodu. V budúcnosti by sa v nej dalo pracovať.  

V doline Hlboča (Smolenický kras) v mesiacoch apríl a október bol realizovaný geofyzikálny výskum odporovou metódou. Výskum realizovali zamestnanci a študenti PriFUK (katedra geofyziky a všeob. geológie). Výsledky výskumu zatiaľ nie sú úplne spracované.

Na Orešanskú sondu sme sa presunuli už v jarných mesiacoch. Na začiatku sme začali s odťažovaním závalu, ktorý do sondy padol ešte v minulom roku. Počas jednej akcie sa nám ho podarilo celý vyťažiť. Za závalom je už pevná stena masívu. Na ďalších pracovných akciách sme ťažili predovšetkým balvany a niekde lokalizujeme aj piesčitý náplav. Dá sa usudzovať, že v priestore, v ktorom sa už nachádzame býva sporadicky vymývaný povrchovými zrážkami.

Už tradične sme v strede júna, v spolupráci so Speleo BA realizovali už štvrtý ročník Speleoškoly. Podujatie sa vydarilo aj vďaka lektorom. Zúčastnilo sa ho štrnásť frekventantov.

V rámci Zrazu malokarpatských jaskyniarov organizovaným OS Plavecké Podhradie sme sa podieľali na výkopových prácach v závrte Ofrflané (Plavecký kras). Po prerazení sedimentu v horizontálnej chodbe sa z druhej strany neznámych priestorov vyvalila voda a čiastočne zaplavila nami kopanú chodbu.

Počas leta bolo pre bezpečnosť potrebné vybetónovať časti nespevneného závalu pod skružami. V tejto činnosti chceme pokračovať aj v roku 2016 a dobetónovať ďalšie nestabilné časti úvodnej vertikálnej studne.  Prieskum počas júla prebiehal aj v Havranickej, kde sa stále kopalo v najhlbšom mieste.

Na tradičnom jaskyniarskom stretnutí organizovanom našou skupinou Majdán-Jágerka 2015 sme pracovali na Orešanskej sonde. Akcie sa zúčastnilo viac ako 10 ľudí. Prišli nám pomôcť členovia Speleo BA, OS Plavecké Podhradie a členovia Klubu priateľov turistiky. Na lokalite sme ťažili balvany a sediment, ktorý bol následne transportovaný až na povrch.  Za spolupráce Jura Halamu a jeho partie sme na nasledujúcej akcii vyťažené priestory zapažili výdrevou. Tú sme tak predĺžili o 1,5 m a v súčasnosti dosahuje hĺbku 4,5 m.

V Havranickej jaskyni aj Orešanskej sonde sme pokračovali vo výkopových prácach aj počas jesene. V Havranickej jaskyni sme domerali aj časť novoobjavených priestorov v dĺžke 13,8 m. V strede októbra sme sa zúčastnili tradičného záveru sezóny na Košariskách, organizovaným Speleo BA.

Naši dvaja členovia (T. Lánczos a P. Filipčíková) sa v mesiacoch november a december zúčastnili vedecko – speleologickej expedície na stolové hory vo Venezuele. S podporou Správy slovenských jaskýň sme natreli drevenú konštrukciu na Veterlínskej sonde, či zlikvidovali odpad z oblasti Závrtovej priepasti na Komberku (Kuchynsko-orešanský kras). Záver roka sme ukončili pracovnou akciou na Štefana v Havranickej jaskyni. Medzi blokmi sa v hĺbke začínajú otvárať dutinky vyplnené iba splavenou hlinou. To pripomína situáciu nad „štupľom“ pred objavením nových priestorov v minulom roku.  Práce počas roka pokračovali aj na chatke. Dokončili sme hrubú stavbu a na jeseň boli osadené okná a dvere. Pracovných akcií bolo v tomto roku menej ako po minulé roky (22). Veríme, že sa nám tento trend podarí v budúcom roku zvrátiť. Chýba omladenie členskej základne, najmä zapálení členovia pre prácu v podzemí.

Galéria fotografií z roku 2015 TU

Alexander Lačný

sasol | 02.01.2016 14:06 |

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára / Prihlásenie

Na pridanie komentára sa musíte najprv prihlásiť!speleoskola.sk

malekarpaty.com