VITAJTE U JASKYNIAROV ZO SPELEOKLUBU TRNAVA

Najnovšie aktuality:

Pomôžte nám pri prieskume malokarpatských jaskýň prostredníctvom 2%

Jaskyniari zo Spleoklubu Trnava sa aj tento rok uchádzajú o Vašu priazeň pri poukazovaní 2%

 

Niečo o nás:

Speleoklub Trnava je jaskyniarsky spolok pracujúci v Malých Karpatoch v Smolenickom krase a v časti Kuchynsko-orešanského a Plaveckého krasu. Bol založený v roku 2001 mladými ľuďmi, ktorí sa rozhodli objavovať čaro jaskýň Malých Karpát. Medzi hlavné ciele speleoklubu patrí: poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť krasové javy a rôznymi formami ich približovať verejnosti, získavať a vzdelávať záujemcov o speleológiu a aktívne sa podieľať na ochrane životného prostredia. V rámci spomenutých krasových oblasti sa nachádza 56 jaskýň. Ide zväčša o jaskyne puklinové, ale aj riečne. Najvýznamnejšou sprístupnenou jaskyňou je jaskyňa Driny. Medzi najvýznamnejšie neprístupné jaskyne patrí Trstínska vodná priepasť pri Trstíne a Havranická jaskyňa na Havranej skale. Jaskyniari v týchto jaskyniach realizujú speleologický prieskum a snažia sa najmä výkopovými prácami objaviť ďalšie voľné priestory. Venujú sa odborne krasu a problematike jaskyň.

 

Na čo šli 2 % z dane v roku 2014:

2% z dane v roku 2014 sme použili na prieskumné práce v Havranickej jaskyni a Orešanskej sonde. Zakúpili sme potrebnú výstroj a výzbroj do jaskyne. Šlo najmä o nákup kombinéz, helmy a novej elektrocentrály. Na lokalite Orešanská sonda sme kúpili oceľové trubky na paženie závalu a dali sme vyrobiť oceľové konzoly, ktoré chránia lokalitu pred zavalením blokov zo stropu chodby. Natreli a opravili sme uzávery na jaskyniach: Orešanská sonda, Peterská priepasť, Havranická jaskyňa a Trstínska vodná priepasť.

Aj za Vašej podpory 2% sa nám podarilo objaviť 39 m nových jaskynných priestorov v Havranickej jaskyni. Priestory sú bohaté na pestrú krasovú výzdobu. Dosiahli sme tu hĺbky 50 m a je perspektíva ďalších objavov.

Na lokalite Orešanská sonda, kde sme investovali peniaze na zabezpečenie závalu a výdrevy. Táto investícia nám pomohla bezpečne vykonávať speleologický prieskum. Vďaka tomu sme postúpili 2 m do hĺbky. V budúcnosti predpokladáme že sa nám tu otvorí riečna chodba smerujúca do väčšej jaskyne. Jaskyňa je po tomto zabezpečení perspektívna na ďalšie sondážne práce.

 

Na čo použijeme 2 % z dane v roku 2015:

Budeme pokračovať v nákupe výstroje pre jaskyniarov. Niektoré kombinézy sú natoľko roztrhané, že potrebujú nutnú výmenu. Aj naďalej budeme investovať do zabezpečenia pokračujúcich prác na Orešanskej sonde (oceľové trubky, konzoly, výdreva). Pri výskumoch v Havranickej jaskyni použijeme peniaze na nákup pohonných do elektrocentrály. V prípade priaznivého stavu financií plánujeme zakúpiť novú elektrickú vŕtačku.

Tu sú potrebné tlačivá:

Vyhlásenie

Potvrdenie

ĎAKUJEME VÁM

sasol | 01.02.2015 09:06 |

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára / Prihlásenie

Na pridanie komentára sa musíte najprv prihlásiť!speleoskola.sk

malekarpaty.com